ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

PDF

Α’ Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ————
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
4 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ————
5 Ιστορία Ιστορία ————
6 Άλγεβρα Άλγεβρα ————
7 Γεωμετρία Γεωμετρία ————
8 Αγγλικά Αγγλικά ————
9 Φυσική Φυσική ————
10 Χημεία Χημεία ————
11 Βιολογία Βιολογία ————
12 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή
13 Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία ————
14   ———– Φιλοσοφία  ———–
15   ———– Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  ———–
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
2 Εικονογραφία Εικονογραφία Εικονογραφία
3 Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής Θέματα Δογματικής Θεολογίας Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και Ποιμαντικής Θεολογίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   
1 Εφαρμογές Πληροφορικής
2 Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
3 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
4 Καλλιτεχνική Παιδεία
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά
2

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη)

Ιστορία
3  ———– Κοινωνιολογία
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Φυσική Φυσική
2 Μαθηματικά Μαθηματικά
3 Χημεία
4 ΣΠΟΥΔΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ
5   Φυσική
6 Χημεία
7 Βιολογία
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Μαθηματικά
2 Πληροφορική
3 Οικονομία