ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

  Α’ Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ————
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
4 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ————
5 Ιστορία Ιστορία Ιστορία/Μαθηματικά
6 Άλγεβρα Άλγεβρα ————
7 Γεωμετρία Γεωμετρία ————
8 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
9 Φυσική Φυσική ————
10 Χημεία Χημεία ————
11 Βιολογία Βιολογία ————
12 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή
13 Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
Φιλοσοφία ————
14   Εφαρμογές Πληροφορικής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  ———–        
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
2 Εικονογραφία Εικονογραφία Εικονογραφία
3 Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής Θέματα Δογματικής Θεολογίας Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και Ποιμαντικής Θεολογίας ———–        
    ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
    ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1   Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά
2  

Λατινικά

Ιστορία
3    ———– Λατινικά
    ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1   Φυσική Φυσική
2   Μαθηματικά Μαθηματικά/Βιολογία
3     Χημεία
      ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1     Μαθηματικά
2     Πληροφορική
3     Οικονομία