ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Α’ Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά
2 Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία
3 Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
4 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
5 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
6 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
7 ———– ———– Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
8 Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
9 Φυσική Φυσική Φυσική
10 ———– Χημεία Χημεία
11 Βιολογία Βιολογία Βιολογία
12 Γεωλογία-Γεωγραφία Γεωλογία-Γεωγραφία ———
13 Οικιακή Οικονομία ——— ———
14 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
15 Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά)
16 Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική
17 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή
18 Εργαστήρια Δεξιοτήτων Εργαστήρια Δεξιοτήτων Εργαστήρια Δεξιοτήτων
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
19 Θέματα από την Αγία Γραφή Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας Εκκλησιαστική Ιστορία και
Πατέρες και Θεολόγοι της
Εκκλησίας
20 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
21 Εικονογραφία Εικονογραφία Εικονογραφία