ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)