ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
2 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕ2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
3 ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ4 ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑΣ