2022-2023

Σύλλογος Καθηγητών Σχολικού Έτους 2022 – 2023

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΚΟΤΤΟΡΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
3ΚΑΡΑΛΗΜΑΡΙΑ-ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΑΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
4ΓΙΩΒΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΣΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
5ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΜΑΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
6ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΕΥΑΝΘΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
7ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΧΑΪΔΩΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
8ΚΑΤΣΙΩΠΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
9ΓΑΛΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
10ΤΣΑΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
11ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΕΛΕΝΗΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
12ΤΣΑΠΡΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΕ16ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
13ΣΑΠΑΝΙΔΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
14ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΕΥΤΥΧΙΑΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ