Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΤΜΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1713-2013 (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2012-2013) PDF

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2013-2014) PDF

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2014-2015) PDF

ΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2015-2016) PDF

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2016-2017) PDF

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2017-2018) PDF

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου 2018-2019) PDF