ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

PDF

Α’ Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ———–
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα
4 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
5 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
6 Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
7 Γεωμετρία Γεωμετρία ———–
8 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
9 Φυσική Φυσική ———–
10 Χημεία Χημεία ———–
11 Βιολογία Βιολογία Βιολογία
12 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή
13 Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία  Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
14 Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project)

 ———–
15   ———– Φιλοσοφία  ———–
16   ———– Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  ———–
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
2 Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων Λειτουργική – Τελετουργική Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας
3   ———–   ———– Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1 Εφαρμογές Πληροφορικής Β΄ Ξένη Γλώσσα
2 Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Ιστορία της Τέχνης
3 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)
4 Καλλιτεχνική Παιδεία  ———–
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη)

Ιστορία
3  ———– Λατινικά
4  ———– Λογοτεχνία
5    Κοινωνιολογία
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 Φυσική Μαθηματικά
2 Μαθηματικά Φυσική
3 Χημεία
4 Βιολογία
5    ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Μαθηματικά
2 ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
3 Ιστορία
4 ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
5 Κοινωνιολογία