Αγιασμός σχολικού έτους 2021-2022

Σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς, θα τελεστεί ο αγιασμός στη Σχολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρ. πρωτ. Φ1/115739/ΓΔ4/4-9-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., δηλαδή στον αύλειο χώρο του σχολείου με εκπαιδευτικούς και μαθητές μόνο.

Σχετικές δημοσιεύσεις