ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

patmiada_2

Η Σχολή  συστεγάζεται με το Οικοτροφείο σε ιδιόκτητα  κτίρια, που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και βρίσκεται σε μια πανοραμική θέση, μεταξύ Χώρας και Σκάλας, λίγο πιο πάνω από το Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως.

Yπάγεται στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.

Σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους, χωρίς η στελέχωση των υπηρεσιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα να αποτελεί υποχρεωτικό επαγγελματικό προσανατολισμό αποκλειστικής κατεύθυνσης.

Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αποτελούν τμήμα της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, γι΄ αυτό και οι προαγωγικοί και απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πάτμου έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου 3432/2006, οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

Οι μαθητές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά στη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, στις μετακινήσεις και στις υποτροφίες.

Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο λειτουργούν όλες οι Ομάδες Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Επιστημών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).  Εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Προσανατολισμού, διδάσκονται σε κάθε τάξη και πρόσθετα Θεολογικά Μαθήματα καθώς και Βυζαντινή Μουσική.

aithousa ekdilwsewn 2 copy  DSCI0067 copy

Οι μαθητές προέρχονται από την Πάτμο και από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και σε μαθήτριες. Επισημαίνεται ότι για τους άρρενες μαθητές είναι δυνατή (εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και κατόπιν εγκρίσεως από την Εφορεία του Σχολείου) η δωρεάν διαμονή και σίτισή τους στο οικοτροφείο το οποίο βρίσκεται μέσα στη Σχολή. τραπεζαρίαDSCI0433Η επιμέλεια της λειτουργίας του οικοτροφείου είναι στην ευθύνη της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Η χορωδία των μαθητών της Σχολής κάθε Κυριακή και Εορτή ψάλλει στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Κάτω από το θόλο του Θεολάξευτου Σπηλαίου και στο DSCI0173Παρεκκλήσι της Σχολής συμμετέχουν στις καθημερινές Ιερές Ακολουθίες και αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες.

Με την οικοτροφειακή ζωή, σφυρηλατούν αδιάρρηκτους δεσμούς φιλίας που τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.  Παράλληλα, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν πνεύμα συνεργασίας, αδελφοσύνης και αλληλοϋποστήριξης.
Τηρώντας το καθημερινό πρόγραμμα της Σχολής και του Οικοτροφείου ασκούνται στην οργάνωση της προσωπικής τους ζωής. Αθλούνται στους χώρους της Σχολής και στον ιδιόκτητο χώρο άθλησης (γήπεδο) που βρίσκεται στη Σκάλα της Πάτμου. Συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Σχολής και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς στην Πάτμο (παρελάσεις στις εθνικές επετείους, μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, δενδροφυτεύσεις, αιμοδοσία κλπ.). Επίσης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν, προαιρετικά, μαθήματα Αγιογραφίας και διάφορα άλλα σεμινάρια.
αιθουσα μουσικηςΗ Σχολή διαθέτει πληθώρα αιθουσών διδασκαλίας: αίθουσα Βυζαντινής Μουσικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αίθουσα Πληροφορικής και σύγχρονη Βιβλιοθήκη με δέκα χιλιάδες περίπου βιβλία η οποία λειτουργεί και ως δανειστική για το κοινό της Πάτμου.

vivliothikiΚριτήρια Εγγραφής – Μετεγγραφής

Στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι του Δημοτικού ή με μετεγγραφή μαθητές και μαθήτριες από οποιοδήποτε Γυμνάσιο, ενώ στο Εκκλησιαστικό Λύκειο, απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή οποιουδήποτε Γυμνασίου ή με μετεγγραφή από οποιοδήποτε Λύκειο.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών στο Σχολείο μας είναι:

1. Αίτηση γονέα/κηδεμόνα ή αίτηση του ίδιου του μαθητή, εφ? όσον είναι ενήλικος.
2. Απολυτήριος τίτλος (δημοτικού ή γυμνασίου αντίστοιχα)
3. Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.