ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

A΄ Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά
2 Λειτουργική-Τελετουργική Λειτουργική-Τελετουργική Λειτουργική-Τελετουργική
3 Χριστιανικά Κείμενα Χριστιανικά Κείμενα Χριστιανικά Κείμενα
4 Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ——
5 —— —— Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη
6 —— —— Αγιολογία
7 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
8 Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία
9 Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
10 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
11 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
12 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
13 ———– ———– Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
14 Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
15 Φυσική Φυσική Φυσική
16 ———– Χημεία Χημεία
17 Βιολογία Βιολογία Βιολογία
18 Γεωγραφία Γεωγραφία ———
19 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
20 Β΄ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) Β΄ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) Β΄ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά)
21 Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική
22 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή