ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF